CZCIONKA:
KONTRAST:

Zwołuję zebranie Rady SDPO na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 17:15.
Zebranie odbędzie się w biurze SDPO (Łącznik 18).

Proponowany plan zebrania:

  • Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników
  • Przyjęcie planu zebrania
  • Podjęcie uchwał o nominacjach doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Doktorantów
  • Podjęcie uchwały o punktacj Stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020
  • Sprawozdanie merytoryczne z dotychczasowej działalności
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie zebrania

Przewodnicząca SDPO
Agnieszka Szegda