CZCIONKA:
KONTRAST:

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na I konferencję naukową "Kierunki zmian sektora ochrony zdrowia - szanse i zagrożenia" organizowaną przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, która odbędzie się 14-15 kwietnia 2023 r. w siedzibie uczelni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Informacje o konferencji znajdziecie Państwo także w ich mediach społecznościowych.

 

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Szanowni Państwo,

zapraszamy Doktorantów Naszej Uczelni na otwarte zebranie Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej,

które odbędzie się w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 16.00 w sali nr 4 w budynku P6 II kampusu PO.

 

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Samorządności Doktoranckiej uprzejmie zapraszamy Was na II posiedzenie, które odbędzie się online w dniach 18-19 marca 2023 r., w formie online.
Poruszymy tematy dotyczące: Indywidualnego Planu Badawczego, Oceny Śródokresowej, Pozaustawowych Obowiązków Doktorantów, CSR w Samorządach, Problemy Samorządów Doktorantów PAN oraz zastanowimy się, czy jako samorządy powinniśmy być mediatorami czy obrońcami doktorantów.

Ponadto w trakcie wydarzenia został przewidziany "special event" dotyczący popularyzacji nauki wśród doktorantów.
Uprzejmie informujemy również, że Kongres zmienił nazwę na: Kongres Samorządności Doktoranckiej (poprzednio Kongres Samorządów Szkół Doktorskich).

Jeśli jesteście zainteresowani II posiedzeniem uprzejmie proszę o wysłanie maila informującego o chęci wzięcia udziału w wydarzeniu do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 23:59 na mial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organizatorami II posiedzenia są:

 • Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Rada Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk,
 • Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Doktorancko-Studencka Organizacja Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Szanowni Państwo,

w imieniu zespołu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2023 mam przyjemność poinformować, iż rozpoczynamy nabór do zespołów koordynowanych przez członków Zarządu oraz pełnomocników KRD (uwaga - poniżej także informacja dot. naboru do Biura Prawnego):

 • ds. Komunikacji (Koordynator - Katarzyna Kowalik)
 • ds. Popularyzacji nauki (Koordynator - Michał Pietruszewski)
 • ds. Promocji (Koordynator - Jadwiga Korszniak)
 • ds. Organizacji Wydarzeń (Koordynator - Sebastian Barczak)
 • ds. Współpracy Międzynarodowej (Koordynator - Aleksandra Lewandowska)
 • ds. Zdrowia Doktorantów (Koordynator - Katarzyna Fedejko-Kaflowska)

Zgłaszanie kandydatur do wyżej wymienionych zespołów możliwe jest za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: LINK 

Bardzo prosimy o wypełnianie formularza do 5 marca 2023 r. - możliwe jest także skonsultowanie się z koordynatorami zespołów podczas zbliżającego się Otwartego Posiedzenia Zarządu w Lublinie. Osoby, które nie będą w nim brały udziału, mogą kontaktować się z koordynatorami mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - bez polskich znaków).

Jednocześnie, zapraszamy również do aplikowania do Biura Prawnego KRD (Koordynator - Barbara Pietrzyk-Tobiasz) w ramach:

 • Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD
 • Komisji Prawnej KRD
 • prawnej działalności popularyzatorskiej

Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem formularza, w którym zawarte są również szczegółowe informacje o naborze: LINK

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur oraz współtworzenia Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jesteśmy w pełni otwarci na współpracę i otwarci na Wasze inicjatywy.

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało 14.02.2023 r. komunikat skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie w sprawie możliwości przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej w związku z sytuacją pandemiczną. Do najważniejszych konkluzji wynikających z komunikatu należy zaliczyć fakt, iż doktoranci szkół doktorskich mogą ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w związku sytuacją pandemiczną także w przypadku, gdy w treści regulaminu szkoły doktorskiej nie zawarto bezpośredniego odniesienia do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie również podkreślić, iż doktoranci korzystający z przedłużeń będą wliczani do wskaźnika doktoranckiego subwencji, co może stanowić istotną podstawę ubiegania się przez samorządy doktorantów o przyznawanie im dodatkowych środków na przygotowanie rozprawy doktorskiej, także po czteroletnim okresie otrzymywania stypendium w szkołach doktorskich.

Za uzgodnienie treści komunikatu w największej części odpowiedzialni byli przedstawiciele KRD minionej kadencji - Adrian Kopytowski, Mariola Pirek oraz Sebastian Czechowicz, którym chcielibyśmy przy tej okazji najserdeczniej podziękować. 

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod TYM ADRESERM.

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nabór do programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki II oraz Doskonała Nauka II. Nabór potrwa do 2 marca. Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są (w zależności od programu):

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centrum Łukasiewicz,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,
 • inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną,

Zachęcamy do wzięcia udziału w obu programach, jednocześnie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą przy opracowywaniu wniosków Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Termin zgłoszeń: do 8 lutego pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji o programach:
Link do SON II
Link do DN II

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Szanowni Państwo,

informujemy uprzejmie, że zgodnie z Regulaminem przyznawania nagrody Rektora Politechniki Opolskiej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej (załącznik do zarządzenia nr 3/2023 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 18 stycznia 2023 r.), wyróżniającym się studentom, uczestnikom studiów doktoranckich i doktorantom ze szkoły doktorskiej, posiadającym nienaganną opinię w środowisku akademickim i wyróżniającym się aktywną działalnością organizacyjną na rzecz środowiska akademickiego lub szczególnym wkładem w budowanie wizerunku Politechniki Opolskiej w okresie poprzedniego roku kalendarzowego tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., może być przyznana nagroda Rektora.

Zgodnie z komunikatem Nr 1/2023 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 2023 r., w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Opolskiej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej wnioski o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Opolskiej dla studentów i doktorantów za rok kalendarzowy 2022 należy składać w terminie: od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Jeżeli uważasz, że to właśnie Tobie należy się nagroda Rektora, skontaktuj się z przewodniczącym Samorządu Doktorantów.


Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Zapraszamy serdecznie na cykl szkoleń finansowanych z projektu dydaktycznego
„EDUCATUS” Politechniki Opolskiej


Tematyka Szkoleń:
Szkolenie 1. Komunikacji bez agresji oraz sztuka konfrontacji - 26.01.2023
Szkolenie 2. Osobowość lidera – być sobą to być kimś - 08.02.2023
Szkolenie 3. Jak twórczo i kreatywnie poszukiwać nowych rozwiązań oraz prezentacja projektów - 07.03.2023

Szczegóły znajdziecie Państwo na swoich skrzynkach mailowych.

 

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński

Szanowni Państwo,

Tegoroczne warsztaty doktorantów odbędą się w dnia 27-28 maja 2020 roku w okolicy Gór Opawskich (Pokrzywna lub Jarnołtówek – szczegóły dot. miejsca zostaną przekazane po zakończeniu procedury przetargowej).

Wybory do 

Wydziałowego Kolegium Elektorów WM

odbędą sie w trybie zebrania nadzwyczajnego 

2.03.2020r. o godz. 12:00 w sali d112

W przypadku braku kworum ponowne wybory odbędą się tego samego dnia o godz. 12:15

Jarosław Nowak SDPO