CZCIONKA:
KONTRAST:

Samorząd doktorantów Politechniki Opolskiej - strona główna

Aktualności

6 luty 2024

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich Doktorantów Politechniki Opolskiej na ogólnouczelniane zebranie Doktorantów, wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.02.2024 r. o godzinie 17:30 w sali 107 w budynku P4 II kampusu PO. Przewodnicząca SDPO Wiktoria Wilczyńska

20 grudzień 2023

Szanowni Państwo, W dniach 11 i 12 grudnia odbyło się szkolenie "Wystąpienia publiczne". Warsztaty zorganizowano w ramach programu Rządzimy się sami, Małe granty na Wielkie Sprawy. Zadanie publiczne było finansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Przewodniczącego rady NIW, Współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotra Mazurka, we współpracy z fundacją Sapare Aude. LINK DO ZDJĘĆ Z WYDARZENIA [KLIKNIJ]

24 listopad 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, o szkoleniu pt. "Wystąpienia publiczne", które odbędzie się: Dla doktorantów I i II roku Szkoły Doktorskiej (za wyjątkiem 13 osób z I-go roku oraz 3 osób z II-go roku - listy posiadają starości) w dniu 11 grudnia 2023 w godzinach 9.00-14.00, sala 101 bud 4 II Kampus PO Dla doktorantów III i IV roku Szkoły doktorskiej (dodatkowo 13 osób z I-go roku oraz 3 osoby z II-go roku -listy posiadają starości) w dniu 12 grudnia 2023 r. w godzinach 9.00-14.00, sala 124 bud 9 II Kampus PO Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wszystkich doktorantów. Szkolenie finansowane jest w ramach inicjatywy Rządzimy się sami! Małe Granty na Wielkie Sprawy, której organizatorem jest FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "SAPERE AUDE". Zadanie realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Przewodniczącego rady NIW, Współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotra Mazurka. Działania i wsparcie objęte Konkursem jest częścią Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022–2033 (w skrócie RPFM) organizowanego przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, w ramach Departament Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W razie pytań proszę o kontakt z Przewodniczącym Samorządu Doktorantów: karol.bierczynski@doktorant.po.edu.pl Przewodniczący SDPO Karol Bierczyński

15 listopad 2023

Szanowni Państwo, W dniu 27.11.2023 r. w sali 107 w budynki P4 (II kampus na Prószkowskiej) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie wyborcze w trakcie którego przeprowadzony zostanie wybór Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej na rok 2024. Zapraszam wszystkich Doktorantów. Przewodniczący SDPO Karol Bierczyński

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje