Strona główna

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM?

  • Studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem,
    ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego;
  • Doktoranci opolskich uczelni - po raz pierwszy mają taką możliwość.

DO KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski należy dostarczyć w terminie do 5 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu) listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Sekretariat II p. – pok. 204

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin dostępny, wraz z wnioskami,
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
www.opolskie.pl w zakładce: Region/Nauka i edukacja/ Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji.

Agnieszka Materac
Przewodnicząca SDPO

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.