Strona główna

Baza potencjalnych opiekunów i promotorów doktorantów, których obszar zainteresowań zawiera się w dysyplinie: mechaniki lub budowy i eksploatacji maszyn. Uwaga, lista jest na bieżąco uzupełniana!

dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO

Przedmiotem zainteresowań naukowych jest samochód traktowany, jako system energetyczny oraz kierowca, który pełni w nim funkcję regulatora warunków jego pracy. Zakres prowadzonych przeze mnie badań można podzielić na następujące grupy:
- badania stanowiskowe i drogowe parametrów pracy samochodowego silnika spalinowego,
- komputerowe badania symulacyjne, możliwości elektronicznego sterowania profilem prędkości samochodu,
- modelowanie matematyczne typu kierowcy,
- napędy hybrydowe,
- diagnostyka techniczna i badania kontrolne samochodu.
- zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, rekonstrukcją wypadków drogowych oraz wyceną szkód komunikacyjnych.

dr hab. inż. Marian BARTOSZUK, prof. PO

Badania i modelowanie szeroko pojętej obróbki skrawaniem, ze szczególnym
naciskiem na następujące zagadnienia:
- badania eksperymentalne procesu skrawania materiałów metalowych,
- badania eksperymentalne i symulacje numeryczne procesu tarcia,
- badania wpływu powłok ochronnych na termiczne i tribologiczne charakterystyki
procesu skrawania,
- modelowanie analityczne i numeryczne rozpływu ciepła w strefie kontaktu
wiór-powierzchnia natarcia.

dr hab. inż. Sebastian BROL, prof. PO

Zajmuję się:
- mechatroniką
- miernictwem
- budową urządzeń i systemów sterowania
- budową maszyn i urządzeń
- testowaniem pojazdów
- diagnostyką
- analizą fraktalną
- analizą falkową
- analizą spektralną

dr hab. inż. Krystian CZERNEK, prof. PO

Prowadzenie badań nad przepływami wielofazowymi:
- poszukiwanie zakresów występowania poszczególnych form przepływu,
- modelowanie matematyczne przepływów dwufazowych w kanałach o różnej
geometrii i konfiguracji z wykorzystaniem czynników modelowych i
rzeczywistych,
- prace nad wykorzystaniem przepływu wielofazowego w aparaturze procesowej,
- opracowanie konstrukcji aparatów warstewkowych z hydraulicznie wytwarzanym
filmem cieczy oraz prace nad ich zastosowaniem,
- poznanie i opisanie zjawisk zachodzących przy przepływie układów
dwufazowych gaz-ciecz bardzo lepka, z uwzględnieniem identyfikacji procesów
cieplno-przepływowych zachodzących w układach rzeczywistych,
- opracowanie metod pomiarowych dla procesów przebiegających w układach
gaz-ciecz, zwłaszcza metod identyfikacji zjawisk zachodzących podczas
przepływu układu wielofazowego w rurach o różnej konfiguracji

prof. dr hab. inż. Grzegorz GASIAK

- Zmęczenie i mechanika pękania
- Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn
- Wytężenie płyt perforowanych
- Projektowanie elementów składowych reaktorów chemicznych

dr hab. inż. Jerzy HAPANOWICZ, prof. PO

- Budowa i eksploatacja aparatury przemysłowej,
- Reologia substancji rzeczywistych

dr hab. inż. Anna KRÓL, prof. PO

- Zagospodarowanie odpadów
- Wymywalność metali ciężkich
- Wpływ procesów przemysłowych na środowisko
- Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku

dr hab. inż. Grzegorz KRÓLCZYK, prof. PO

Realizowane badania naukowe dotyczą technologii maszyn oraz mieszczą się w zakresie dyscyplin naukowych: budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji. Zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych. W szczególności, badania obejmują minimalizację wad obróbki oraz dążą do zwiększenia precyzji wykonania części maszyn w obrębie procesów produkcyjnych. Główna tematyka badań dotyczy metrologii powierzchni w tym analizy powierzchni pod kątem ich funkcjonalności oraz trwałości narzędzi. Analizowane powierzchnie generowane są w procesie toczenia, frezowania, ciecia strumieniem wody czy spawania. Ponadto badania dotyczą zrównoważonego wytwarzania, czystej produkcji. Kluczowymi metodami zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji na środowisko w procesie wytwarzania jest redukcja zanieczyszczeń generowanych przez chłodzenie/smarowanie za pomocą cieczy obróbkowych. Dlatego badane metody dotyczą warunków chłodzenia strefy skrawania: obróbki na sucho oraz mgły olejowej (MQL, MQCL).

dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO

Główna dziedzina zainteresowań naukowo-badawczych to szeroko pojęta tematyka współpracy silnika z układem przeniesienia napędu tworzących układ napędowy samochodu osobowego. W szczególności są to badania z zakresu przebiegu mocy w układzie napędowym samochodu osobowego mającego wpływ na generowaną siłę napędową na kołach. W tym obszarze znajdują się również zagadnienie współpracy w tak zwanym systemie K-S-O tj. kierowca, samochód, otoczenie. W zainteresowaniu są badania doświadczalne i symulacyjne. Badanie te są realizowane przy użyciu różnych technik badawczych:
- symulacji cyfrowej i stanowiskowej na specjalnie skonstruowanym stanowisku badawczym tj. Symulatorze Drogowego Obciążenia Silnika, którego jestem współtwórcą i opiekunem od 1997
- badań stanowiskowych na hamowni silnikowej i podwoziowej MSR 500 przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej;
- badań drogowych, przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej.
Zajęcia prowadzone z przedmiotów dotyczących
a.    silniki spalinowe,
b.    teoria ruchu samochodu,
c.    diagnostyka i badania kontrolne samochodów,
d.    nowoczesne układy napędowe,
e.    pojazdy samochodowe,
f.    diagnostyka i badania kontrolne,
g.    zasilanie silników spalinowych,
h.    eksploatacja pojazdów,
i.    marketing w motoryzacji,
j.    samochodowe urządzenia mechatroniczne,
k.    techniki napraw powypadkowych,
l.    komputerowe wspomaganie badań,
m.    programowanie sterowników,
n.    przemysłowe magistrale danych.

dr hab. inż. Mariusz RZĄSA, prof. PO

- Pomiary przepływów jedno i wielofazowych
- Aparatura pomiarowa i diagnostyczna
- Urządzenia i maszyny przepływowe
- Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi
- Komputerowe systemy pomiaru i sterowania
- Elektroniczne systemy pomiarowe.

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH

- Procesy transportu przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz
- Metrologia przepływu wielofazowego
- Mechanika układów wielofazowych
- Procesy przepływu i mieszania dla układu gaz-ciało stałe
- Odnawialne źródła energii
- Magazynowanie ciepła
- Gospodarka energetyczna

dr hab. inż. Sebastian Brol , prof. PO

Zajmuję się:

- mechatroniką

- miernictwem

- budową urządzeń i systemów sterowania

- budową maszyn i urządzeń

- testowaniem pojazdów

- diagnostyką

- analizą fraktalną

- analizą falkową

- analizą spektralną

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.