Strona główna

ŚWD 2015 - podsumowanie

W dniach 13-15 maja odbyły się IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów. Zostały one zorganizowane przez Wydziały – Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniczny pod patronatem rektora prof. Marka Tukiendorfa oraz dziekanów: prof. Stefanii Grzeszczyk, prof. Tadeusza Łagody oraz prof. Mariana Łukaniszyna.

Warsztaty te są kontynuacją Środowiskowych Warsztatów Doktorantów, które odbywają się corocznie od 2007 roku. Tegoroczne warsztaty po raz kolejny odbyły się w Pokrzywnej – w malowniczej scenerii Gór Opawskich.

ŚWD są unikalną w skali polskich uczelni technicznych konferencją adresowaną do doktorantów. Tematyka warsztatów związana jest ściśle z tematami prac badawczych doktorantów naszej uczelni. Obejmuje m.in. takie dziedziny nauki jak: automatyka i robotyka, mechanika, eksploatacja i budowa maszyn, elektrotechnika, energetyka, budownictwo, informatyka, inżynieria środowiska. Warsztaty stwarzają możliwość ożywionej dyskusji i konsultacji swoich osiągnieć badawczych z wieloma samodzielnymi pracownikami nauki, co pozwala na uściślenie tematyki wykonywanych przez doktorantów prac doktorskich.

Należy nadmienić, że warsztaty pełnią dwojaką funkcję – z jednej strony dają możliwość wzajemnej wymiany spostrzeżeń naukowych, z drugiej zaś konferencja ta sprzyja integracji środowiska doktorantów naszej uczelni. W tegorocznych warsztatach wzięła udział także delegacja doktorantów z zaprzyjaźnionej Politechniki w Ostrawie.

Podczas trwania tegorocznych warsztatów wygłoszono 96 referatów doktorantów i 6 referatów plenarnych, w tym

  • 20 referatów związanych z wszczęciem przewodu doktorskiego
  • 3 referaty związane z zamknięciem przewodu doktorskiego
  • 22 referaty z postępów prac
  • 51 postery

Jak co roku na zakończenie – komitet naukowy nagrodził najlepsze wystąpienia plakatowe, natomiast przedstawiciele Samorządu Doktorantów mieli okazję do złożenia podziękowań dla władz uczelni i wydziałów za codzienną ciężką pracę na rzecz środowiska najmłodszych naukowców Politechniki Opolskiej.


Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.