CZCIONKA:
KONTRAST:

Samorząd doktorantów Politechniki Opolskiej - strona główna

Aktualności

21 marzec 2023

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na I konferencję naukową "Kierunki zmian sektora ochrony zdrowia - szanse i zagrożenia" organizowaną przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, która odbędzie się 14-15 kwietnia 2023 r. w siedzibie uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły. Informacje o konferencji znajdziecie Państwo także w ich mediach społecznościowych. Przewodniczący SDPO Karol Bierczyński

16 marzec 2023

Szanowni Państwo, zapraszamy Doktorantów Naszej Uczelni na otwarte zebranie Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej, które odbędzie się w dniu 21.03.2023 r. o godzinie 16.00 w sali nr 4 w budynku P6 II kampusu PO. Przewodniczący SDPO Karol Bierczyński

15 marzec 2023

Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Samorządności Doktoranckiej uprzejmie zapraszamy Was na II posiedzenie, które odbędzie się online w dniach 18-19 marca 2023 r., w formie online. Poruszymy tematy dotyczące: Indywidualnego Planu Badawczego, Oceny Śródokresowej, Pozaustawowych Obowiązków Doktorantów, CSR w Samorządach, Problemy Samorządów Doktorantów PAN oraz zastanowimy się, czy jako samorządy powinniśmy być mediatorami czy obrońcami doktorantów. Ponadto w trakcie wydarzenia został przewidziany "special event" dotyczący popularyzacji nauki wśród doktorantów. Uprzejmie informujemy również, że Kongres zmienił nazwę na: Kongres Samorządności Doktoranckiej (poprzednio Kongres Samorządów Szkół Doktorskich). Jeśli jesteście zainteresowani II posiedzeniem uprzejmie proszę o wysłanie maila informującego o chęci wzięcia udziału w wydarzeniu do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 23:59 na mial: kongressamorzadnoscidoktoranckiej@op.pl Organizatorami II posiedzenia są: Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Rada Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Doktorancko-Studencka Organizacja Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego Przewodniczący SDPO Karol Bierczyński

24 luty 2023

Szanowni Państwo, w imieniu zespołu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2023 mam przyjemność poinformować, iż rozpoczynamy nabór do zespołów koordynowanych przez członków Zarządu oraz pełnomocników KRD (uwaga - poniżej także informacja dot. naboru do Biura Prawnego): ds. Komunikacji (Koordynator - Katarzyna Kowalik) ds. Popularyzacji nauki (Koordynator - Michał Pietruszewski) ds. Promocji (Koordynator - Jadwiga Korszniak) ds. Organizacji Wydarzeń (Koordynator - Sebastian Barczak) ds. Współpracy Międzynarodowej (Koordynator - Aleksandra Lewandowska) ds. Zdrowia Doktorantów (Koordynator - Katarzyna Fedejko-Kaflowska) Zgłaszanie kandydatur do wyżej wymienionych zespołów możliwe jest za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: LINK Bardzo prosimy o wypełnianie formularza do 5 marca 2023 r. - możliwe jest także skonsultowanie się z koordynatorami zespołów podczas zbliżającego się Otwartego Posiedzenia Zarządu w Lublinie. Osoby, które nie będą w nim brały udziału, mogą kontaktować się z koordynatorami mailowo ( imie.nazwisko@krd.edu.pl - bez polskich znaków). Jednocześnie, zapraszamy również do aplikowania do Biura Prawnego KRD (Koordynator - Barbara Pietrzyk-Tobiasz) w ramach: Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD Komisji Prawnej KRD prawnej działalności popularyzatorskiej Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem formularza, w którym zawarte są również szczegółowe informacje o naborze: LINK Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur oraz współtworzenia Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jesteśmy w pełni otwarci na współpracę i otwarci na Wasze inicjatywy. Przewodniczący SDPO Karol Bierczyński

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje