Strona główna

Wybory do organów SDPO na rok 2016

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej (§45 ust. 3 i §26 ust. 1) zarządzam wybory do Organów Samorządu Doktorantów (§8 ust. 1): Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej, Wydziałowych Rad Doktorantów, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego wg. następującego harmonogramu:

  • WBiA – 25.11.2015 r. o godz. 12:00 w sali K-10
  • WEAiI – 24.11.2015 r. o godz. 11:45 w sali S-206
  • WM – 23.11.2015 r. o godz. 12:00 w sali B-325

Zgodnie z §10 ust. 2 regulaminu SDPO liczba delegatów w Radzie Doktorantów przypadająca każdemu z wydziałów przedstawia się następująco:

  • WBiA – 1
  • WEAiI – 3
  • WM – 4

Zgodnie z §23 regulaminu SDPO w skład Wydziałowej Rady Doktorantów wchodzi 5 przedstawicieli danego wydziału. Podczas pierwszego zebrania WRD wybiera spośród siebie przewodniczącego.

Zgodnie z §26 ust. 3 regulaminu SDPO w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po 1 przedstawicielu każdego wydziału. Podczas pierwszego zebrania KR wybiera spośród siebie przewodniczącego. Zgodnie z §26 ust. 8 z pełnieniem funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu (RD, WRD, SK).

Zgodnie z §35 regulaminu SDPO w skład Sądu koleżeńskiego wchodzi po 1 przedstawicielu każdego wydziału. Podczas pierwszego zebrania SK wybiera spośród siebie przewodniczącego. Zgodnie z §35 ust. 6 z pełnieniem funkcji członka Sądu Koleżeńskiego nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu (RD, WRD, KR).

Kadencja wszystkich Organów SDPO rozpocznie się z dniem 1 stycznie 2016 i potrwa do 31 grudnia 2016r.

*w przypadku nieobecności wymaganej połowy doktorantów, przewodniczący zebrania może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów pomimo braku kworum.

Rafał Gasz
Przewodniczący SDPO

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.