CZCIONKA:
KONTRAST:

Szanowni Państwo,

Tegoroczne warsztaty doktorantów odbędą się w dnia 27-28 maja 2020 roku w okolicy Gór Opawskich (Pokrzywna lub Jarnołtówek – szczegóły dot. miejsca zostaną przekazane po zakończeniu procedury przetargowej).

W załączeniu e-maili zostały przesłane karty zgłoszenia doktoranta/pracownika naukowego. Uprzejmie prosimy o złożenie deklaracji w terminie nieprzekraczającym 17 marca 2020 r w sekretariacie studiów doktoranckich.

W tym roku zaplanowano wystąpienia uczestników w formie prezentacji multimedialnej.

Informujemy także, że termin składania artykułów do zeszytów naukowych mija 31 marca 2020. Artykuł powinien być objętości 4 stron, wg. formatki (w załączniku e-maili rozesłanych do wszystkich doktorantów).

z wyrazami szacunku,

Organizatorzy