CZCIONKA:
KONTRAST:

Zwołuję zebranie doktorantów na dzień 09.09.2019 r. na godzinę 18.
Zebranie odbędzie się w budynku Wydziału Mechanicznego PO MD116.

Proponowany plan zebrania:

  • Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników
  • Przyjęcie planu zebrania
  • Wybranie nowego elektora
  • Wybranie nowego członka Senackiej Komisj
  • Zamknięcie zebrania

Przewodniczący SDPO
Jarosław Nowak