CZCIONKA:
KONTRAST:

Zwołuję zebranie Rady SDPO na dzień 12.06.2019 r. na godzinę 18.
Zebranie odbędzie się w biurze SDPO (Łącznik 18).

Proponowany plan zebrania:

  • Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników
  • Przyjęcie planu zebrania
  • Wyznaczenie członków rad wydziałowych do rekrutacji w szkole doktorskiej
  • Wybranie nowego członka Senackiej Komisj
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie zebrania

Przewodniczący SDPO
Jarosław Nowak