CZCIONKA:
KONTRAST:

Zwołuję zebranie nowych członków Rady Doktorantów na dzień 17.12.2018 r. na godzinę 17:15.
Zebranie odbędzie się w biurze SDPO (Łącznik 18).

Proponowany plan zebrania:

  • Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników
  • Wybory przewodniczącego oraz zastępców
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie zebrania

*w przypadku nieobecności wymaganej połowy członków Rady Doktorantów, przewodniczący zebrania
decyduje o przeprowadzeniu wyborów pomimo braku kworum.

Przewodnicząca SDPO
Agnieszka Szegda