Strona główna

 Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej (§45 ust. 3 i §26 ust. 1) zarządzam wybory do Organów Samorządu Doktorantów (§8 ust.1), czyli do:
- Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej,
- Wydziałowych Rad Doktorantów,
- Komisji Rewizyjnej,
- Sądu Koleżeńskiego.
Wybory odbędą się wg. następującego harmonogramu:
- WBiA – 13.11.2018 r. (wtorek) o godzi. 15.30 w sali KS 204
- WEAiI - 13.11.2018 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali P3-119
- WM - 19.11.2018 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali D- 117
Zgodnie z §10 ust. 2 regulaminu SDPO liczba delegatów w Radzie Doktorantów przypadająca każdemu z wydziałów przedstawia się następująco:
- WBiA: 1
- WEAiI: 3
- WM: 4
Kadencja wszystkich Organów SDPO rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2019 i potrwa do 31 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca SDPO,
A.Szegda

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.