Strona główna

     Zgodnie z Regulaminem SDPO (§45 ust. 3 i §26 ust. 1) zarządzam wybory do Organów Samorządu Doktorantów (§8 ust. 1): Rady Doktorantów, Wydziałowych Rad Doktorantów, Komisji Rewiziyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego według następującego harmonogramu:

  • WBiA - 23.11.2016 o godz. 12:00 w sali K-10
  • WEAiI - 22.11.2016 o godz. 11:55 w sali P4-N (budynek 4)
  • WM - 21.11.2016 po Seminarium Wydziałowym w sali B-325

 

     Zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu SDPO liczba delegatów w Radzie Doktorantów przypadająca każdemu
z wydziałów przedstawia się następująco:

  • WBiA - 1 delegat
  • WEAiI - 3 delegatów
  • WM - 5 delegatów

Zgodnie z §23 Regulaminu SDPO w skład Wydziałowej Rady Doktorantów wchodzi 3 przedstawicieli danego wydziału. Podczas pierwszego zebrania WRD wybiera spośród siebie przewodniczącego.

Zgodnie z §26 ust. 3 Regulaminu SDPO w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po 1 przedstawicielu każdego wydziału. Podczas pierwszego zebrania KR wybiera spośród siebie przewodniczącego. Zgodnie z §26 ust. 8 Regulaminu SDPO z pełnieniem funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć mandatu żadnego innego organu Samorządu (RD, WRD, SK).

Zgodnie z §35 Regulaminu SDPO w skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi po 1 przedstawicielu każdego wydziału. Podczas pierwszego zebrania SK wybiera spośród siebie przewodniczącego. Zgodnie z §35 ust. 6 Regulaminu SDPO z pełnieniem funkcji członka Sądu Koleżeńskiego nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu (RD, WRD, KR).

Kadencja wszystkich Organów SDPO rozpocznei się z dniem 1 stycznia 2017 i potrwa do 31 grudnia 2017.

* w przypadku nieobecności wymaganej połowy doktorantów, przewodniczący zebrania może zadecydować o przeprowadzeniu wyborów pomimo braku kworum.

Agnieszka Materac
Przewodnicząca SDPO

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.