Strona główna

Zwołuję zebranie Rady na dzień 09.11.2016 (środa), godzina 17:15
w biurze Samorządu Doktorantów (DS. Łącznik, pokój 18).

Plan zebrania:

  • Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników
  • Przyjęcie planu zebrania
  • Omówienie zmian dotyczących punktacji osiągnięć naukowych doktorantów w stypendium doktoranckim
  • Omówienie zmian w Regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego i Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
  • Omówienie wzorów nowych wniosków do ww. regulaminów
  • Omówienie zmian w Warunkach i trybie rekrutacji na studia III stopnia
  • Podjęcie stosownych uchwał
  • Konkurs kręgli
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie zebrania

Agnieszka Materac
Przewodnicząca SDPO

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.