Strona główna

Uwaga! Aktualna baza potencjalnych opiekunów i promotorów jest integrowana ze stroną Doktorantów Wydziału Budownictwa. Pełna lista jest w tej chwili dostępna jeszcze pod adresem: http://wb-doktoranci.po.opole.pl/aktualnosci/baza-promotorow/

Baza potencjalnych opiekunów i promotorów doktorantów, których obszar zainteresowań zawiera się w dysyplinie: ..., ..., ...

dr hab. inż. Wojciech ANIGACZ, prof. PO

- Metrologia budowlana

dr hab. inż. Damian BĘBEN, prof. PO

- Trwałość eksploatacyjna przepustów z blach falistych,
- Dynamika przepustów z blach falistych,
- Modelowanie interakcji grunt-powłoka w konstrukcjach podziemnych,
- Metody nieniszczące (skaning laserowy, GPS, GPR, fotogrametria, interferometria mikrofalowa) w analizie konstrukcji inżynierskich i budowlanych

prof. dr hab. inż. Jan BUJNAK
-

prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELEWSKI

- Inżynieria wiatrowa: np. Działanie ekstremalnych wiatrów na konstrukcje budowlane

prof. dr hab. Stefania GRZESZCZYK

- Modyfikacja matrycy cementowej dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi
- Trwałość betonu

dr hab. inż. Piotr GÓRSKI, prof. PO

- Dynamika konstrukcji budowlanych

- Elementy inżynierii wiatrowej

- Zastosowanie techniki satelitarnej GPS do badania charakterystyk dynamicznych i monitorowania stanu technicznego dużych konstrukcji budowlanych

dr hab. Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, prof. PO

- Kompatybilność cement - domieszka chemiczna
- Wpływ dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych i mieszanek betonowych
- Korozja zapraw cementowych i betonu

dr inż. Seweryn KOKOT

- Identyfikacja dynamiczna konstrukcji
- Nieliniowa odpowiedź konstrukcji Żelbetowych

dr hab. inż. Andrzej KOŁODZIEJ, prof. PO

- Badania materiałów strukturalnych na bazie pian stałych

prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

- Termomechanika i jej zastosowania

dr inż. Andrzej MARYNOWICZ

- Fizyka budowli
- Fizyka materiałów
- Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych
- Właściwości nowoczesnych materiałów budowlanych

dr inż. Arkadiusz MORDAK

- Wybrane zagadnienia trwałości eksploatacyjnej konstrukcji sprężonych

dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, prof. PO

- Wybrane zagadnienia mechaniki uszkodzeń i pękania porowatych materiałów budowlanych

dr hab. inż. Adam RAK prof. PO

- Metody zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi
- Modelowanie procedur organizacyjnych i technologicznych w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych
- Budowa modeli numerycznych optymalizujących procedury nadzoru i kontroli procesów inwestycyjnych

dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, prof. PO

- Fizyka budowli
- Przepływy ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych
- Przepływy dyfuzyjne wilgoci
- Określanie współczynników materiałowych

prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

- Fizyka budowli
- Termomechanika

prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY

- Działanie wstrząsów górniczych na budowle
- Identyfikacja dynamiczna i analiza modalna belek żelbetowych
- Identyfikacja dynamiczna i analiza modalna odłączników wysokich napięć

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.