Strona główna

Wybory przedstawicieli w Radach Wydziałów

W związku z kończącą się 31 sierpnia 2015 roku kadencją przedstawicieli Samorządu Doktorantów w Radach Wydziałów Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechanicznego, zgodnie z §40 ust. 1 Statutu PO, §16 pkt. 9 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej oraz §40 i §45 Regulaminu SDPO ogłaszam wybory przedstawicieli do w/w organów według podanego niżej terminarza:

  • WB – 10.06.2015 o godz. 10:00 w sali K-10
  • WEAiI – 9.06.2015 o godz. 13:30 w sali S-206
  • WM – 8.06.2015 o godz. 13:15 w sali B-325

Zgodnie §47 ust. 4 Regulaminu SDPO – w przypadku braku kworum przewodniczący zebrania może zarządzić przeprowadzenie wyborów bez wymaganego kworum.

Rafał Gasz
Przewodniczący Samorządu Doktorantów
Politechniki Opolskiej


 

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.