Strona główna

III posiedzenie Zarządu KRD za nami

krd

W ciągu ostatnich dni (tj. 24-26 kwietnia) serce samorządności polskich doktorantów biło na Politechnice Opolskiej. Wszystko to za sprawą organizowanego przez Samorząd Doktorantów III posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów X kadencji, którego otwarcia dokonał prof. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej. Podczas obrad, które miały miejsce w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przedstawiciele wszystkich środowisk doktoranckich w kraju debatowali nad przyszłością studiów doktoranckich, współpracy pomiędzy samorządami oraz współpracy międzynarodowej doktorantów, którą moderował Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju - prof. Krzysztof Malik.

W dyskusji poruszona została kwestia mobilności doktorantów w świetle wyjazdów na staże lub praktyki zagraniczne. Przedstawiciele wszystkich środowisk byli zgodni, ze należy zachęcać doktorantów do współpracy z innymi środowiskami, zwłaszcza zagranicznymi. KRD podjęło decyzje o większym umiędzynarodowieniu działalności doktorantów, zdecydowano się przygotować strategie mającą na celu zachęcenie doktorantów do wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany i programów praktyk zagranicznych.
W trakcie obrad uczestnicy pochylili się nad Raportem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Studia doktoranckie i mobilność młodych naukowców”.

Podczas dyskusji o rozwoju samorządności dostrzeżono konieczność wypracowania narzędzi, dzięki którym możliwy będzie jak najlepszy przepływ informacji pomiędzy samorządami, wspólne wypracowanie stanowisk w opiniowaniu aktów legislacyjnych jak także ułatwienie przekazywania wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami i rocznikami doktorantów.

Przedstawiona została także prezentacja dotycząca innowacyjnych form kształcenia, których zadaniem jest pobudzanie do kreatywnego myślenia, które ma sprzyjać rozwojowi innowacyjności. Po prezentacji odbyła się burzliwa dyskusja nad zaletami płynącymi z zastosowania tego typu metod nauczania.

Przypomnijmy, że Samorząd Doktorantów Politechniki Opolskiej był gospodarzem posiedzenia Zarządu KRD już po raz drugi. Pierwszy raz przedstawiciele środowiska doktorantów zebrali się na Politechnice Opolskiej w marcu 2014 r.


Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.