Strona główna

Z wizytą w MNiSW

doktoranci-640x360

18 marca 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów z Panią prof. Darią Lipińską-Nałęcz – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z racji pełnionej funkcji w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej – Rafał Gasz.

Głównym tematem spotkania był rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w aspekcie studiów doktoranckich, zapewnienia im wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku. Głównym postulatem KRD, do którego MNiSW się przychyliło, jest konieczność wprowadzenia umiejętności miękkich do programów studiów doktoranckich oraz uwzględnienie doktorantów w środkach skierowanych na realizację programów Erasmus+ oraz POWER.

Zdaniem KRD należy rozwinąć współpracę międzynarodową w zakresie studiów doktoranckich, w tym podjąć działania zmierzające do rozwoju możliwości uzyskiwania tzw. podwójnych dyplomów. Podjęto także temat propozycji zmiany algorytmu podziału dotacji dydaktycznej. MNiSW podejmie także w najbliższym czasie prace nad sprawą stypendiów doktoranckich wliczanych do dochodu.

W sposób szczególny kwestia współpracy międzynarodowej doktorantów oraz debata nad rozwojem studiów doktoranckich, w tym kształcenia doktorantów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, omawiana będzie podczas III posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w dniach 24-26 kwietnia 2015 w Opolu.


Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.