CZCIONKA:
KONTRAST:

W załączniku została przedstawiona punktacja poszczególnych osiągnięć doktorantów, która będzie stosowana przy ocenie wniosków do stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów z FPM. Punktacja będzie obowiązujązywać od roku akademickiego 2019/2020.

Regulamin