CZCIONKA:
KONTRAST:

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało 14.02.2023 r. komunikat skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie w sprawie możliwości przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej w związku z sytuacją pandemiczną. Do najważniejszych konkluzji wynikających z komunikatu należy zaliczyć fakt, iż doktoranci szkół doktorskich mogą ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w związku sytuacją pandemiczną także w przypadku, gdy w treści regulaminu szkoły doktorskiej nie zawarto bezpośredniego odniesienia do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie również podkreślić, iż doktoranci korzystający z przedłużeń będą wliczani do wskaźnika doktoranckiego subwencji, co może stanowić istotną podstawę ubiegania się przez samorządy doktorantów o przyznawanie im dodatkowych środków na przygotowanie rozprawy doktorskiej, także po czteroletnim okresie otrzymywania stypendium w szkołach doktorskich.

Za uzgodnienie treści komunikatu w największej części odpowiedzialni byli przedstawiciele KRD minionej kadencji - Adrian Kopytowski, Mariola Pirek oraz Sebastian Czechowicz, którym chcielibyśmy przy tej okazji najserdeczniej podziękować. 

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod TYM ADRESERM.

Przewodniczący SDPO
Karol Bierczyński