Strona główna

Wybory do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej (§45 ust. 3) zarządzam wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału.

     Wybory odbędą się 25.05.2016 (środa) godz. 11:00 sala K-10

     Zgodnie z podziałem mandatów doktoranci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej posiadają 1 mandat.

     Doktoranci, którzy złożyli oświadczenie o przynależności do innej grupy niż doktoranci (pracownicy, studenci) nie mogą brać udziału w wyborach.

     W przypadku nieobecności wymaganej połowy doktorantów, przewodniczący zebrania może zdecydować
o przeprowadzeniu wyborów pomimo braku kworum.

Agnieszka Materac
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.