Strona główna

Wybory do Rady Wydziału Mechaniczego

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej (§45 ust. 3) zarządzam wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału.

     Wybory odbędą się 23.05.2016 (poniedziałek) godz.12:00 sala B-325
(lub po Seminarium Wydziałowym, jeśli takie będzie się odbywało)

     Zgodnie z podziałem mandatów doktoranci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej posiadają
1 mandat.

     Doktoranci, którzy złożyli oświadczenie o przynależności do innej grupy niż doktoranci (pracownicy, studenci) nie mogą brać udziału w wyborach.

     W przypadku nieobecności wymaganej połowy doktorantów, przewodniczący zebrania może zdecydować
o przeprowadzeniu wyborów pomimo braku kworum.

Agnieszka Materac
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.