Strona główna

Wybory do Rady Wydziału EAiI

     Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej (§45 ust. 3) zarządzam wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału.

Wybory odbędą się 20.05.2016 (piątek) godz.12:00 sala Rady Wydziału (bud. 4)

Zgodnie z podziałem mandatów doktoranci Wydziału EAiI Politechniki Opolskiej posiadają 1 mandat.
Doktoranci, którzy złożyli oświadczenie o przynależności do innej grupy niż doktoranci (pracownicy, studenci) nie mogą brać udziału w wyborach.

W przypadku nieobecności wymaganej połowy doktorantów, przewodniczący zebrania może zdecydować
o przeprowadzeniu wyborów pomimo braku kworum.

Agnieszka Materac
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.