Strona główna

Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce

Spieszymy poinformować, że Politechnika Opolska zajęła 9 miejsce w konkursie na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce. Konkurs, po raz piąty, zorganizował zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Celem konkursu było wyłonienie uczelni najbardziej przyjaznych doktorantom oraz promowanie dobrych rozwiązań dla doktorantów. Jury brało pod uwagę m.in. dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów,
wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla ich działalności, wsparcie materialne i socjalne, pozycję samorządu doktorantów na uczelni oraz współpracę międzynarodową.

 Od 11 grudnia 2012 roku Samorząd Doktorantów ma nowego przewodniczącego. Po dwóch kadencjach mgr inż. Andrzeja Kurka z Wydziału Mechanicznego stanowisko przewodniczącego objął mgr inż. Rafał Gasz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Ustępujący przewodniczący Andrzej Kurek przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami doktorantów polskich uczelni. Dzięki niemu Samorząd Doktorantów Politechniki Opolskiej blisko współpracuje z Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych. Andrzej Kurek był członkiem Komisji ds. Uczelni Technicznych przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów w minionej kadencji.

Nowy przewodniczący Rafał Gasz jest doktorantem II roku na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Z Politechniką Opolską jest związany od 2006 roku. W trakcie swoich studiów prowadził szeroką działalność naukową i organizacyjną.

Grzegorz Pasek

Biuro Prasowe Politechniki Opolskiej


Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.