Strona główna

Wybory elektora do Wydziałowych Kolegiów Elektorów z grupy doktorantów

     Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej (§45
ust. 3) zarządzam wybory elektora do Wydziałowych Kolegiów Elektorów z grupy
doktorantów.
     Wybory odbędą się na poszczególnych wydziałach według harmonogramu:

- Wydział Mechaniczny: 01.02.2016 (poniedziałek) godz. 12:00 sala B-325
- Wydział Budownictwa: 03.02.2016 (środa) godz. 11:00 sala K-10
- Wydział Elektryczny: 03.02.2016 (środa) godz. 12:00 sala Rady Wydziału (bud.4)

     Dodatkowo na Wydziale Elektrycznym po wyborach elektora odbędą się wybory
uzupełniające do Wydziałowej Rady Doktorantów EAiI.

     Zgodnie z podziałem mandatów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów, grupa
doktorantów na każdym wydziale posiada po 1 mandacie.

     Doktoranci, którzy złożyli oświadczenie o przynależności do innej grupy niż
doktoranci (pracownicy, studenci) nie mogą brać udziału w wyborach.

     W przypadku nieobecności wymaganej połowy doktorantów, przewodniczący
zebrania może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów pomimo braku kworum.

Agnieszka Materac
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.