Strona główna

Zebranie Rady - 11.01.2016

Na dzień 11.01.2016 (poniedziałek) na godzinę 16:00 zwołuję posiedzenie Rady Doktorantów. Posiedzenie odbędzie się w biurze SDPO (ul. Mikołajczyka 6, pokój 18, w części mieszkalnej budynku Łącznik).

Proponowany plan posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie uczestników
 2. Przyjęcie planu zebrania
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SDPO za rok 2015
 4. Exposé Przewodniczącej SDPO
 5. Wręczenie nominacji członkom SDPO XI kadencji
 6. Omówienie planów na rok 2016
 7. Przydział funkcji i zakresu prac członków SDPO
 8. Przyjęcie projektu preliminarza budżetu na rok 2016 i podjęcie stosownych uchwał
 9. Propozycja zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej i podjęcie stosownych uchwał
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie zebrania


Agnieszka Materac

Przewodnicząca SDPO

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.