Strona główna

„Pracuj i zarabiaj bezpiecznie – praca w Holandii”

Zaproszenie
na spotkanie informacyjne dot. bezpieczeństwa pracy w Holandii w ramach projektu profilaktycznego
pn. „Pracuj i zarabiaj bezpiecznie – praca w Holandii”

opracowanego przez Komedę Miejską Policji w Opolu oraz Komendę Wojewódzką Policji przy współudziale Policji holenderskiej.

 

Celem projektu jest między innymi:

  1. Podnoszenie świadomości prawnej obywateli RP z terenu Miasta Opola i Powiatu Opolskiego w zakresie podejmowania pracy na terenie Holandii.
  2. Ograniczanie przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do niewolniczej pracy, zmuszaniem do prostytucji obywateli polskich pracujących w Holandii.
  3. Pomoc osobom pokrzywdzonym wyzyskiem pracowniczym i handlem ludźmi.
  4. Zwiększenie skuteczności ścigania handlu ludźmi - zwalczanie handlu ludźmi.
  5. Budowanie zaufania obywateli polskich do organów ścigania, administracji rządowej i organizacji pozarządowych Holandii.
  6. Upowszechnienie wiedzy w zakresie instytucji pomocowych na terenie Holandii, oraz o osobach odpowiedzialnych za sprawy polskie w Policji holenderskiej.
  7. Uświadamianie zagrożeń i niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone osoby decydujące się na migrację zarobkową do Holandii i innych krajów.
  8. Podnoszenie wiedzy mieszkańców Opola i Powiatu Opolskiego, a także Opolszczyzny, w tym osób bezrobotnych, młodzieży akademickiej i szkolnej, zamierzających wyjechać do pracy zarobkowej za granicę, w kwestii ubezpieczeń społecznych, uregulowań podatkowych itp. spraw.
  9. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zadań urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy, kierujących pracowników do legalnej pracy za granicą.

Spotkanie, którego celem jest poinformowanie o potencjalnych zagrożeniach i formach wyzysku pracowniczego, z jakim mogą się spotkać osoby wyjeżdzające do pracy w Holandii oraz
o możliwościach uzyskania pomocy ze strony policji,

odbędzie się w dniu 15 października 2014 o godz. 12:00 w auli Zespołu Dydaktycznego „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.